Dia pozitív metódus stresszoldásimage015.jpg

A dia egy láthatatlan filmszalag, a pozitív előjelek, pedig a minket ért stresszek sokaságát jelöli. Minél több a stressz, annál betegebbek
vagyunk és annál rövidebb az életünk. Az ember élete független a kortól, az a lényeg, mi van a láthatatlan filmszalagon. Minél kevesebb a diapozitív, annál jobb és harmonikusabb a létünk.

Ezzel a módszerrel a lélek kormányozza és ellenőrzi a testet. Kiegyensúlyoz, erősít, általános hatása révén szabályoz és gyógyítólag hat.
Mint tudjuk, a negatív behatások gyengítik az immunrendszert, és értékes energiákat tartanak fogva. A technika hatására az erőközpontok szétosztják az életerőt egyes szervek között. Korlátokat bont le, erősíti az önbizalmat, egészségesebbé, munkabíróbbá, kitartóbbá tesz minket, és az élet örömeinek élvezésére alkalmasabbá válunk.
A nevelés, a környezet, az életkörülmények, az iskolatársak, a barátok, a tanárok, a szülők, a társadalmi szokások, az uralkodó törvények ezer és ezer réteget vonnak a lélekre. Nehéz munkát jelent az igazi magnak a megtalálása. Nagyon sok ember nem ismeri önmagát, de a
metódus hatására az elfedett lélek önmagára talál. Egyensúlyhiányban szenvedhet valaki akkor, ha olyan ideálokat követ, amely nem az Ő egyénisége, mert nem ismeri saját egyéniségét.
Ez a metódus szellemi úton történő gyógyulás lehetőség adja, olyan tudást közvetít, amely betekintést enged a teremtés folyamatába. Miért kellene az embernek szenvednie? Ez a metódus választ ad a feltett kérdésekre. Ez a módszer nem verbális, hanem cselekvő beszélgetés. Szó nélkül, szív a szívnek tud segíteni. Belső gazdagodáshoz járulunk hozzá, az örömet szolgálja és minden másképpen fog kinézni. A lélek magva, igazi lényünk sokszor mélyen be van temetve, szinte elfelejtett és elrejtett kincs, melyet sok-sok réteg fed. A módszerrel igazi egyéniségünket tudjuk felszabadítani.